Projektid ja koostööErasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur rahastab projekti “Valgustatud noored"
Projekt 2023-1-EE01-KA154-YOU-000140070
 
 
 
KIK-i projekt "Rääma Põhikooli nutikad loodusavastajad" (õa 2023/2024)
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2023 - 31.08.2024
Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.
 
KIK-i projekt "Rääma ökojälgijad" (õa 2022/2023)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2022 - 16.06.2023

Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

 

 

KIK-i projekt “Linnuriigist looduspargini” (õa 2021/2022)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2021 - 30.06.2022

Projekti eesmärgiks on õppekäikude abil arendada õpilaste loodusainete pädevust ning õpilaste omandatud oskusi ja teadmisi rakendada teemade tutvustamisel kaasõpilastele virtuaalsetel üritustel või ainetundides.

Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

Noortekohtumised projekt  “#kunstkuiemotsioon #искусствокакэмоция“
Projekti algus ja lõpp: 01.02.2021 - 01.08.2021
Projekti eesmärk on anda kogu projekti vältel projektist osavõtvatele noortele projekti lõpuks tööriistakast, kuidas eri kunstimeetodite abil vabastada end stressist ja/või ennetada stressi, kasutades emotsioone.
 
Noortekohtumise projekti elluviimist toetas Haridus- ja Noorteamet. 
Ideeviit projekt “Tehnoprükkarid”

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 - 01.12.2020

Projekti eesmärk on näidata 5. - 12. klassi õpilastele võimalusi, kuidas tehnikaseadmetest, mis ei ole enam töökorras, saab meisterdada midagi uut. Ühe inimese prügi on teise inimese varandus! Sageli räägitakse meedias, et inimesed ostavad liialt palju uusi asju ning seetõttu tekib väga palju vana prügi - ookeanites on ka prügisaared, mis ohustavad nii inimesi kui ka teisi loomi ja taimi. 

Projekti rahastaja Haridus- ja Noorteamet.

 

INNOVE ettevõtlusprojekt 'Ettevõtlikke noori arendavad õppemängud' 

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 - 31.01.2022

Projekti eesmärgiks on õpilaste ettevõtlikkuse arendamine III kooliastmes, mille keskmes on praktiline ja elulähedane ettevõtlusõpe, kaasates õppemängu idee-, disaini- ja valmistamisprotsessi õpilased ja mängude loojast ettevõtja.

Projekti tulemusena:

1) õpilase arengut toetav õppeprotsess, mille keskmes on praktiline ja elulähedane ettevõtlusõpe;

2) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu idee genereerimiseks;

3) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu disainist;

4) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu struktuurist;

5) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu põhimõtetest;

6) õpilased on koostanud õppemängu, mis on avalikult kättesaadav.

Projekti rahastaja Euroopa Sotsiaalfond.

 

KIK-i projekt “Metsast rappa” (õa 2020/2021)

Projekti algus ja lõpp: 03.09.2020 - 13.01.2021

Projekti eesmärgiks on õppekäikude abil arendada õpilaste loodusainete pädevust ning õpilaste omandatud oskusi ja teadmisi rakendada teemade tutvustamisel kaasõpilastele ainetunnis, teemapäeval või ainenädalal.

Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

Ideeviit projekt "Lindid päästavad elu"

Projekti algus ja lõpp: 26.10.2019 - 15.12.2019

Projekti eesmärgiks on suurendada noorte (lasteaed, põhikool) füüsilist aktiivsust ning vähendada noorte ülekaalulisust ja terviseprobleeme.

Projekti rahastaja Eesti Noorsootöö Keskus.

 

 

KIK-i projekt "Talust öisesse metsa" (õa 2019/2020)

Projekti algus ja lõpp: 02.09.2019 - 02.03.2020

Pärnu Rääma Põhikooli 1. kuni 9. klassi õpilased osalesid KIK-i projektis "Talust öisesse metsa", kus uuriti Eesti toidu aastaringi ja jõulude pidamist talus, loomi erinevates elukeskkondades, metsa sügisel, jääaega ja liustike, mikroskoobi all rakke, optika nähtusi, energiaga seonduvaid tähtsamaid teadmisi. Samuti mõistatati elusloodusega seonduvat. Ja lõpetuseks seati sammud, jalajälge jätmata metsa, kus jõuti oma rännakutel öisesse metsa. 

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

KIK-i projekt "Jääajast troopikani" (õa 2018/2019)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 - 10.12.2018

Projekti "Jääajast troopikani" käigus osalesid 2. kuni 9. klassi õpilased mitmetel õppekäikudel, mis viisid õpilased nii jääaja radadele, kopraradadele seiklema, luidete vahele rappa, uurima erinevaid kalu, mõtlema tervislikule söögile, elukoosluste mitmekülgsuse radadele, mõtlema suhkrumõjudele meie organismis ja looduskeskkonnas kui ka avastama troopikasse erinevaid taimi. 

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

Nordplus Junior projekt "Ettevõtlik õpilane digiajastul" (õa 2018/2019 - õa 2020/2021)

Projekti eesmärk on koostöö arendamine nelja kooli vahel (1 Leedu kool, 2 Läti kooli ja meie Rääma põhikool). Kõikidel osavõtjatel on ühine teema – IT. Projekti kontaktisikud on täheldanud, et õpilased täidevad huviga ülesandeid, mis on seotud infotehnoloogiaga, sellepärast ka selle projekti ülesanded ja tegevused on sellega seotud. Kaasatud on kindlad klassid, kes teevad koostööd kolme õppeaasta vältel. Selle koostöö ajal on õpetajatel ja õpilastel võimalik jälgida teiste riikide positiivseid kogemusi, mida võiks kasutada ka oma koolis. Projekti tegevused vastavad õpilaste vanusele – eelmisel õppeaastal olid nad 5ndas klassis, sellel õppeaastal 6ndas, aga järgmisel juba seitsmendas. Tegevusprogrammi koostavad õpetajad-praktikud, kes töötavad nende õpilastega.

Projekti eesmärk on IT võimaluste tark integreerimine õppeprotsessi. IT vahendite kasutamine rikastab õppeprotsessi ja arendab õpilaste loovust. Digitaalset pädevust mõistame kui valmidust kasutada infotehnoloogiat nii õppides kui ka suheldes ümbritseva keskkonnaga. Omandades ja kasutades digitaalseid oskusi, arendame nelja kooli õpilaste ja õpetajate digitaalset arengut.

Meie kool võõrustab projektipartnereid 2021. aasta mais. Õpilased elavad peredes, planeeritud üritused toimuvad koolis, linna ettevõtetes, hariduskeskuses „Pernova“, „Ahhaa“ teaduskeskuses. Kooli külalised osalevad võõrkeelte tundides, kus aktiivselt kasutatakse ka nutiseadmeid, täidavad digipäevikud, teevad rühmatööd ja valmistuvad konverentsiks.

Projekti ajal töötavad töögrupid välja äriplaani, mille idee sünnib virtuaalses keskkonnas ja tutvustavad seda teistele projektis osalejatele, saades kaasõpilaste tagasisidet. Tulemusena on täiustunud õpilaste inglise keele oskus, on kasvanud nende huvi teiste keelte vastu ja on kasvanud ka sotsiaalsed oskused. Nad on avatumad ja enesekindlamad, nendel on suuremad teadmised kolme riigi digitaalsetest pädevustest.

Igal kohtumisel osaleb 20 õpilast ja 4 õpetajat.

Projekti rahastaja Nordplus programm

 

eTwinningu projekt "VANAPABERI UUSKASUTUS" (õa 2018/2019)

Pärnu Rääma Põhikool ja Räpina Aianduskool korraldasid üheskoos eTwinningu projekti “Vanapaberi uuskasutus”. Projektis osalesid 7. ja 8. klassi õpilased Pärnu Rääma Põhikoolist ning keskkonnakaitse ja aedniku eriala õpilased Räpina Aianduskoolist. eTwinningu projekti "Vanapaberi uuskasutus" eesmärgiks oli noorte seas keskkonnateadlikkuse teadvustamine läbi teoreetiliste materjalide uurimise ja praktilise vanapaberi uuskasutuse. Projekt toimus toimus oktoobrist 2018 kuni detsembrini 2018. 

Projekti käigus kasvas õpilaste keskkonnateadlikkus, oskus koostada lastele eakohaseid veebipõhiseid õppematerjale ning praktiline oskus ise vanapaberist midagi toredat valmis teha. Õpilased said koostada ühise veebinäituse ja tutvuda kaaslaste töödega, mis füüsiliselt paiknesid sadade kilomeetrite kaugusel. Suurenesid kohusetunne ja enam mõeldi ajakasutusele, sest ülesandeid ei tehtud õpetajale vaid projektikaaslastele teises Eesti piirkonnas. Ühiselt tõdeti, et koostöös peitub võlu ning projektitöö jätkub juba uutel teemadel nii omavahel kui ka rahvusvaheliselt. 

Projektis osalesid: Pärnu Rääma Põhikool ja Räpina Aianduskool. Loe rohkem eTwinningust (VAJUTA SIIA).

 

INNOVE projekt "Siit nurgast ja sealt nurgast keskpõrandale kokku" (õa 2018/2019)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 - 21.12.2018

Projekti eesmärgiks on anda Pärnu Rääma Põhikooli õpetajale juhised/juhtmõtted (tööriistakast lõiminguks), kuidas lähtuda õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel iga õppija individuaalset ja sotsiaalse arengut toetavast õpikäsitusest, mille keskmes on õpioskuste, loovuse ja ettevõtllikkuse arendamine õppijate seas. Rohkem infot projektist (VAJUTA SIIA).

Projekti rahastaja Euroopa Sotsiaalfond

 

INNOVE projekt "Ühtse ja pädeva koolimeeskonnana jõuame iga abivajaja õpilaseni Pärnu Rääma Põhikoolis" (õa 2017/2018)

Projekti algus ja lõpp: 21.05.2018 - 31.08.2018

​Projekti eesmärk on ühtse ja pädeva koolimeeskonnana õpilaste hariduslike erivajaduste ilmnemisel koolikeskkonnas jõuda iga abivajava õpilaseni. Teha koostööd, õppida, saavutada kontakt kõigi osapooltega, et kaasava hariduse põhimõttega kooskõlas ennetada/pehmendada sobiliku metoodika alusel käitumisraskusi ja nendega kaasnevaid ilminguid Pärnu Rääma Põhikoolis. Rohkem infot projektist (VAJUTA SIIA).

Projekti rahastaja Euroopa Sotsiaalfond.

 

KIK-i projekt "Mikromaailmast rohelise energiani" (õa 2017/2018)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2017 - 08.12.2017

Pärnu Rääma Põhikooli 7. - 9. klassi õpilased osalesid KIK-i projektis "Mikromaailmast rohelise energiani".
Mitme kuu ning õppekäigu jooksul saadi teada, missugused on Eesti elukooslused, mis on mikromaailm,  kui kirju on Eesti geoloogiline ehitus, kui mitmekesine on Eesti loomastik, missugune on Eesti kliima ning lõpuks avastati rohelist energiat. 
Õpilaste mõtteviis on muutunud ning siit saab vaid edasi minna!

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

KIK-i projekt "Rääma looduslapsed" (õa 2016/2017)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2016 - 07.11.2016

Projekti eesmärgiks oli õppekäikude abil suurendada 7. klasside õpilaste keskkonnateadlikkust, sealhulgast mõistmist, et keskkond on tervik, milles me koos hingame ning koos vastutame oma tehtu eest. Külastati Tartu Ülikooli muuseumi õppeprogrammi „Keskkond ja säästev tarbimine“.

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

 

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur rahastab projekti “Valgustatud noored"
Projekt 2023-1-EE01-KA154-YOU-000140070
 
 
 
KIK-i projekt "Rääma Põhikooli nutikad loodusavastajad" (õa 2023/2024)
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2023 - 31.08.2024
Projekti ra
hastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.
 
KIK-i projekt "Rääma ökojälgijad" (õa 2022/2023)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2022 - 16.06.2023

Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

 

 

KIK-i projekt “Linnuriigist looduspargini” (õa 2021/2022)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2021 - 30.06.2022

Projekti eesmärgiks on õppekäikude abil arendada õpilaste loodusainete pädevust ning õpilaste omandatud oskusi ja teadmisi rakendada teemade tutvustamisel kaasõpilastele virtuaalsetel üritustel või ainetundides.

Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

Noortekohtumised projekt  “#kunstkuiemotsioon #искусствокакэмоция“
Projekti algus ja lõpp: 01.02.2021 - 01.08.2021
Projekti eesmärk on anda kogu projekti vältel projektist osavõtvatele noortele projekti lõpuks tööriistakast, kuidas eri kunstimeetodite abil vabastada end stressist ja/või ennetada stressi, kasutades emotsioone.
 
Noortekohtumise projekti elluviimist toetas Haridus- ja Noorteamet. 
Ideeviit projekt “Tehnoprükkarid”

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 - 01.12.2020

Projekti eesmärk on näidata 5. - 12. klassi õpilastele võimalusi, kuidas tehnikaseadmetest, mis ei ole enam töökorras, saab meisterdada midagi uut. Ühe inimese prügi on teise inimese varandus! Sageli räägitakse meedias, et inimesed ostavad liialt palju uusi asju ning seetõttu tekib väga palju vana prügi - ookeanites on ka prügisaared, mis ohustavad nii inimesi kui ka teisi loomi ja taimi. 

Projekti rahastaja Haridus- ja Noorteamet.

 

INNOVE ettevõtlusprojekt 'Ettevõtlikke noori arendavad õppemängud' 

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 - 31.01.2022

Projekti eesmärgiks on õpilaste ettevõtlikkuse arendamine III kooliastmes, mille keskmes on praktiline ja elulähedane ettevõtlusõpe, kaasates õppemängu idee-, disaini- ja valmistamisprotsessi õpilased ja mängude loojast ettevõtja.

Projekti tulemusena:

1) õpilase arengut toetav õppeprotsess, mille keskmes on praktiline ja elulähedane ettevõtlusõpe;

2) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu idee genereerimiseks;

3) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu disainist;

4) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu struktuurist;

5) õpilased on omandanud teadmised ja oskused õppemängu põhimõtetest;

6) õpilased on koostanud õppemängu, mis on avalikult kättesaadav.

Projekti rahastaja Euroopa Sotsiaalfond.

 

KIK-i projekt “Metsast rappa” (õa 2020/2021)

Projekti algus ja lõpp: 03.09.2020 - 13.01.2021

Projekti eesmärgiks on õppekäikude abil arendada õpilaste loodusainete pädevust ning õpilaste omandatud oskusi ja teadmisi rakendada teemade tutvustamisel kaasõpilastele ainetunnis, teemapäeval või ainenädalal.

Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

Ideeviit projekt "Lindid päästavad elu"

Projekti algus ja lõpp: 26.10.2019 - 15.12.2019

Projekti eesmärgiks on suurendada noorte (lasteaed, põhikool) füüsilist aktiivsust ning vähendada noorte ülekaalulisust ja terviseprobleeme.

Projekti rahastaja Eesti Noorsootöö Keskus.

 

 

KIK-i projekt "Talust öisesse metsa" (õa 2019/2020)

Projekti algus ja lõpp: 02.09.2019 - 02.03.2020

Pärnu Rääma Põhikooli 1. kuni 9. klassi õpilased osalesid KIK-i projektis "Talust öisesse metsa", kus uuriti Eesti toidu aastaringi ja jõulude pidamist talus, loomi erinevates elukeskkondades, metsa sügisel, jääaega ja liustike, mikroskoobi all rakke, optika nähtusi, energiaga seonduvaid tähtsamaid teadmisi. Samuti mõistatati elusloodusega seonduvat. Ja lõpetuseks seati sammud, jalajälge jätmata metsa, kus jõuti oma rännakutel öisesse metsa. 

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

KIK-i projekt "Jääajast troopikani" (õa 2018/2019)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 - 10.12.2018

Projekti "Jääajast troopikani" käigus osalesid 2. kuni 9. klassi õpilased mitmetel õppekäikudel, mis viisid õpilased nii jääaja radadele, kopraradadele seiklema, luidete vahele rappa, uurima erinevaid kalu, mõtlema tervislikule söögile, elukoosluste mitmekülgsuse radadele, mõtlema suhkrumõjudele meie organismis ja looduskeskkonnas kui ka avastama troopikasse erinevaid taimi. 

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

Nordplus Junior projekt "Ettevõtlik õpilane digiajastul" (õa 2018/2019 - õa 2020/2021)

Projekti eesmärk on koostöö arendamine nelja kooli vahel (1 Leedu kool, 2 Läti kooli ja meie Rääma põhikool). Kõikidel osavõtjatel on ühine teema – IT. Projekti kontaktisikud on täheldanud, et õpilased täidevad huviga ülesandeid, mis on seotud infotehnoloogiaga, sellepärast ka selle projekti ülesanded ja tegevused on sellega seotud. Kaasatud on kindlad klassid, kes teevad koostööd kolme õppeaasta vältel. Selle koostöö ajal on õpetajatel ja õpilastel võimalik jälgida teiste riikide positiivseid kogemusi, mida võiks kasutada ka oma koolis. Projekti tegevused vastavad õpilaste vanusele – eelmisel õppeaastal olid nad 5ndas klassis, sellel õppeaastal 6ndas, aga järgmisel juba seitsmendas. Tegevusprogrammi koostavad õpetajad-praktikud, kes töötavad nende õpilastega.

Projekti eesmärk on IT võimaluste tark integreerimine õppeprotsessi. IT vahendite kasutamine rikastab õppeprotsessi ja arendab õpilaste loovust. Digitaalset pädevust mõistame kui valmidust kasutada infotehnoloogiat nii õppides kui ka suheldes ümbritseva keskkonnaga. Omandades ja kasutades digitaalseid oskusi, arendame nelja kooli õpilaste ja õpetajate digitaalset arengut.

Meie kool võõrustab projektipartnereid 2021. aasta mais. Õpilased elavad peredes, planeeritud üritused toimuvad koolis, linna ettevõtetes, hariduskeskuses „Pernova“, „Ahhaa“ teaduskeskuses. Kooli külalised osalevad võõrkeelte tundides, kus aktiivselt kasutatakse ka nutiseadmeid, täidavad digipäevikud, teevad rühmatööd ja valmistuvad konverentsiks.

Projekti ajal töötavad töögrupid välja äriplaani, mille idee sünnib virtuaalses keskkonnas ja tutvustavad seda teistele projektis osalejatele, saades kaasõpilaste tagasisidet. Tulemusena on täiustunud õpilaste inglise keele oskus, on kasvanud nende huvi teiste keelte vastu ja on kasvanud ka sotsiaalsed oskused. Nad on avatumad ja enesekindlamad, nendel on suuremad teadmised kolme riigi digitaalsetest pädevustest.

Igal kohtumisel osaleb 20 õpilast ja 4 õpetajat.

Projekti rahastaja Nordplus programm

 

eTwinningu projekt "VANAPABERI UUSKASUTUS" (õa 2018/2019)

Pärnu Rääma Põhikool ja Räpina Aianduskool korraldasid üheskoos eTwinningu projekti “Vanapaberi uuskasutus”. Projektis osalesid 7. ja 8. klassi õpilased Pärnu Rääma Põhikoolist ning keskkonnakaitse ja aedniku eriala õpilased Räpina Aianduskoolist. eTwinningu projekti "Vanapaberi uuskasutus" eesmärgiks oli noorte seas keskkonnateadlikkuse teadvustamine läbi teoreetiliste materjalide uurimise ja praktilise vanapaberi uuskasutuse. Projekt toimus toimus oktoobrist 2018 kuni detsembrini 2018. 

Projekti käigus kasvas õpilaste keskkonnateadlikkus, oskus koostada lastele eakohaseid veebipõhiseid õppematerjale ning praktiline oskus ise vanapaberist midagi toredat valmis teha. Õpilased said koostada ühise veebinäituse ja tutvuda kaaslaste töödega, mis füüsiliselt paiknesid sadade kilomeetrite kaugusel. Suurenesid kohusetunne ja enam mõeldi ajakasutusele, sest ülesandeid ei tehtud õpetajale vaid projektikaaslastele teises Eesti piirkonnas. Ühiselt tõdeti, et koostöös peitub võlu ning projektitöö jätkub juba uutel teemadel nii omavahel kui ka rahvusvaheliselt. 

Projektis osalesid: Pärnu Rääma Põhikool ja Räpina Aianduskool. Loe rohkem eTwinningust (VAJUTA SIIA).

 

INNOVE projekt "Siit nurgast ja sealt nurgast keskpõrandale kokku" (õa 2018/2019)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 - 21.12.2018

Projekti eesmärgiks on anda Pärnu Rääma Põhikooli õpetajale juhised/juhtmõtted (tööriistakast lõiminguks), kuidas lähtuda õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel iga õppija individuaalset ja sotsiaalse arengut toetavast õpikäsitusest, mille keskmes on õpioskuste, loovuse ja ettevõtllikkuse arendamine õppijate seas. Rohkem infot projektist (VAJUTA SIIA).

Projekti rahastaja Euroopa Sotsiaalfond

 

INNOVE projekt "Ühtse ja pädeva koolimeeskonnana jõuame iga abivajaja õpilaseni Pärnu Rääma Põhikoolis" (õa 2017/2018)

Projekti algus ja lõpp: 21.05.2018 - 31.08.2018

​Projekti eesmärk on ühtse ja pädeva koolimeeskonnana õpilaste hariduslike erivajaduste ilmnemisel koolikeskkonnas jõuda iga abivajava õpilaseni. Teha koostööd, õppida, saavutada kontakt kõigi osapooltega, et kaasava hariduse põhimõttega kooskõlas ennetada/pehmendada sobiliku metoodika alusel käitumisraskusi ja nendega kaasnevaid ilminguid Pärnu Rääma Põhikoolis. Rohkem infot projektist (VAJUTA SIIA).

Projekti rahastaja Euroopa Sotsiaalfond.

 

KIK-i projekt "Mikromaailmast rohelise energiani" (õa 2017/2018)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2017 - 08.12.2017

Pärnu Rääma Põhikooli 7. - 9. klassi õpilased osalesid KIK-i projektis "Mikromaailmast rohelise energiani".
Mitme kuu ning õppekäigu jooksul saadi teada, missugused on Eesti elukooslused, mis on mikromaailm,  kui kirju on Eesti geoloogiline ehitus, kui mitmekesine on Eesti loomastik, missugune on Eesti kliima ning lõpuks avastati rohelist energiat. 
Õpilaste mõtteviis on muutunud ning siit saab vaid edasi minna!

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.

 

KIK-i projekt "Rääma looduslapsed" (õa 2016/2017)

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2016 - 07.11.2016

Projekti eesmärgiks oli õppekäikude abil suurendada 7. klasside õpilaste keskkonnateadlikkust, sealhulgast mõistmist, et keskkond on tervik, milles me koos hingame ning koos vastutame oma tehtu eest. Külastati Tartu Ülikooli muuseumi õppeprogrammi „Keskkond ja säästev tarbimine“.

​Projekti rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus SA.