Hoolekogu koosseis õppeaastal 2023/2024


Ees- ja perekonnanimi Esindusroll 

Teet Kurs

Kooli pidaja esindaja

Agita Keerd

Õppenõukogu esindaja

Arina Galkin

Õppenõukogu esindaja

Jane Liiv

Õppenõukogu esindaja

Kelly Ornefeldt

Õppenõukogu esindaja

Maris Kull

Õppenõukogu esindaja

Mart Kimmel

Õppenõukogu esindaja

Merike Männik

Õppenõukogu esindaja

Kairi Tomson Õppenõukogu esindaja

Maili Paulberg

Õppenõukogu esindaja

Iti-Ann Selge

Kooli õpilasesinduse esindaja

Lea Mardik

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Rauno Kirsi

Kooli vilistlaste esindaja

Madde Rebane

Kooli vilistlaste esindaja

Katrin Välimets Lapsevanemate esindaja 1a
Ats Peterson Lapsevanemate esindaja 1b
Maiju Magdaleena Sillamets Lapsevanemate esindaja 1c
Angeline Tomson Lapsevanemate esindaja 2a
Kristin Toomet Lapsevanemate esindaja 2b ja 8a
Anniki Leppik Lapsevanemate esindaja 3a
Kaie Lillemaa Lapsevanemate esindaja 3b
Tatjana Kulinitš Lapsevanemate esindaja 4a
Merlin Jürgenson Lapsevanemate esindaja 4b
Kristiin Kostabi Lapsevanemate esindaja 4v

Maia Remmel

Lapsevanemate esindaja 5v ja 5v2 klass

Kristjan Vaino Lapsevanemate esindaja 5a
Jaak Sutt Lapsevanemate esindaja 5b
Külli Tugi Lapsevanemate esindaja 6a
Liisa Raud Lapsevanemate esindaja 6b
Anne Ott

 

Lapsevanemate esindaja 6c

Peep Saaremägi Lapsevanemate esindaja 7a
Terje Leiman-Nevidemski Lapsevanemate esindaja 7b
Aadu Simisker Lapsevanemate esindaja 7c
Kersti Kruusa Lapsevanemate esindaja 8b
Gaili Rettel Lapsevanemate esindaja 8c
Urve Urbel Lapsevanemate esindaja 8d
Ragne Õunapuu Lapsevanemate esindaja 9a
Agnes Varik Lapsevanemate esindaja 9b
Raini Lain Lapsevanemate esindaja 9c
Ees- ja perekonnanimi Esindusroll 

Teet Kurs

Kooli pidaja esindaja

Agita Keerd

Õppenõukogu esindaja

Arina Galkin

Õppenõukogu esindaja

Jane Liiv

Õppenõukogu esindaja

Kelly Ornefeldt

Õppenõukogu esindaja

Maris Kull

Õppenõukogu esindaja

Mart Kimmel

Õppenõukogu esindaja

Merike Männik

Õppenõukogu esindaja

Kairi Tomson Õppenõukogu esindaja

Maili Paulberg

Õppenõukogu esindaja

Iti-Ann Selge

Kooli õpilasesinduse esindaja

Lea Mardik

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Rauno Kirsi

Kooli vilistlaste esindaja

Madde Rebane

Kooli vilistlaste esindaja

Katrin Välimets Lapsevanemate esindaja 1a
Ats Peterson Lapsevanemate esindaja 1b
Maiju Magdaleena Sillamets Lapsevanemate esindaja 1c
Angeline Tomson Lapsevanemate esindaja 2a
Kristin Toomet Lapsevanemate esindaja 2b ja 8a
Anniki Leppik Lapsevanemate esindaja 3a
Kaie Lillemaa Lapsevanemate esindaja 3b
Tatjana Kulinitš Lapsevanemate esindaja 4a
Merlin Jürgenson Lapsevanemate esindaja 4b
Kristiin Kostabi Lapsevanemate esindaja 4v

Maia Remmel

Lapsevanemate esindaja 5v ja 5v2 klass

Kristjan Vaino Lapsevanemate esindaja 5a
Jaak Sutt Lapsevanemate esindaja 5b
Külli Tugi Lapsevanemate esindaja 6a
Liisa Raud Lapsevanemate esindaja 6b
Anne Ott

 

Lapsevanemate esindaja 6c

Peep Saaremägi Lapsevanemate esindaja 7a
Terje Leiman-Nevidemski Lapsevanemate esindaja 7b
Aadu Simisker Lapsevanemate esindaja 7c
Kersti Kruusa Lapsevanemate esindaja 8b
Gaili Rettel Lapsevanemate esindaja 8c
Urve Urbel Lapsevanemate esindaja 8d
Ragne Õunapuu Lapsevanemate esindaja 9a
Agnes Varik Lapsevanemate esindaja 9b
Raini Lain Lapsevanemate esindaja 9c