Õppetöö

Eksamite infoRiiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2020/2021. õppeaastal: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23. september 2020
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september 2020

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 22. september 2020
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad ning tasemetööde ametlikud ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal"

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021

valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööde ametlikud ajad 2020/2021. õppeaastal: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23. september 2020
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september 2020

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 22. september 2020
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad ning tasemetööde ametlikud ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal"