Õppetöö

Loovtöö ja selle vormistamineLoe allolevaid punkte vastavas järjekorras.

1. Loe üle: Loovtööde korraldus ja juhend (VAJUTA SIIA)

2. Loovtööde üldkoordinaator: Maris Kull, maris@raama.ee.

3. Tehniline tugi, haridustehnoloog: Mart Kimmel, mart@raama.ee. 

4. Näidistöö leiad SIIT

5. Loovtöö ajakava allpool.

Loovtöö etapp

Loovtöö etapi täitmise tähtaeg

Loovtöö teema, juhendaja ja retsensendi valimine - edastab õpilane 

T, 03.10.2023 - esitamine uurimis- ja loovtööde aluste Tera-kursuse materjalides või mart@raama.ee jagatuna.

Loovtöö kava - edastab õpilane

T, 10.10.2023 - jagamine Drive kaudu mart@raama.ee

Juhendaja igakuine personaalne uurimine seoses loovtöö edenemisega

Oktoober 2023 - mai 2024

Juhendaja annab lühikokkuvõtte enda

loovtöölis(t)e edasijõudmisest/

vajakajäämistest (soovid/mõtted)

E, 15.01.2024 juhendaja saadab

maris@raama.ee ja mart@raama.ee  (mõlemale tuleb saata)

Loovtöö on esitatud õpilase poolt enda

juhendajale Drives jagatuna

E, 08.04.2024

Juhendaja annab esitatud loovtööle

heakskiidu Stuudiumis sõnumiga ning sõnumisaajateks on juhendatav(ad), õppealajuhataja ja haridustehnoloog. 

E, 15.04.2024

Õpilane esitab oma loovtöö PDF-formaadis

retsensendile ja koordinaatorile

K, 17.04.2024 retsensendile (tema meiliaadressile) ning

koordinaatorile maris@raama.ee 

Retsensioon esitatakse koos küsimustega õpilasele Stuudiumis keskkonna vahendusel. Õpilane valmistab ette koos juhendajaga oma loovtöö esitluse.

T, 30.04.2024, retsensiooni esitab retsensent

Loovtöö esitluse jagamine koordinaatorile ja haridustehnoloogile

T, 07.05.2024 e-kirjaga

maris@raama.ee ja mart@raama.ee  (mõlemale tuleb saata)

Loovtöö esitamine kaitsmiskomisjoni ees

14. mai 2024 kaitseb 8a

15. mai 2024 kaitseb 8b

16. mai 2024 kaitseb 8c

23. mai 2024 kaitseb 8d

Loe allolevaid punkte vastavas järjekorras.

1. Loe üle: Loovtööde korraldus ja juhend (VAJUTA SIIA)

2. Loovtööde üldkoordinaator: Maris Kull, maris@raama.ee.

3. Tehniline tugi, haridustehnoloog: Mart Kimmel, mart@raama.ee. 

4. Näidistöö leiad SIIT

5. Loovtöö ajakava allpool.

Loovtöö etapp

Loovtöö etapi täitmise tähtaeg

Loovtöö teema, juhendaja ja retsensendi valimine - edastab õpilane 

T, 03.10.2023 - esitamine uurimis- ja loovtööde aluste Tera-kursuse materjalides või mart@raama.ee jagatuna.

Loovtöö kava - edastab õpilane

T, 10.10.2023 - jagamine Drive kaudu mart@raama.ee

Juhendaja igakuine personaalne uurimine seoses loovtöö edenemisega

Oktoober 2023 - mai 2024

Juhendaja annab lühikokkuvõtte enda

loovtöölis(t)e edasijõudmisest/

vajakajäämistest (soovid/mõtted)

E, 15.01.2024 juhendaja saadab

maris@raama.ee ja mart@raama.ee  (mõlemale tuleb saata)

Loovtöö on esitatud õpilase poolt enda

juhendajale Drives jagatuna

E, 08.04.2024

Juhendaja annab esitatud loovtööle

heakskiidu Stuudiumis sõnumiga ning sõnumisaajateks on juhendatav(ad), õppealajuhataja ja haridustehnoloog. 

E, 15.04.2024

Õpilane esitab oma loovtöö PDF-formaadis

retsensendile ja koordinaatorile

K, 17.04.2024 retsensendile (tema meiliaadressile) ning

koordinaatorile maris@raama.ee 

Retsensioon esitatakse koos küsimustega õpilasele Stuudiumis keskkonna vahendusel. Õpilane valmistab ette koos juhendajaga oma loovtöö esitluse.

T, 30.04.2024, retsensiooni esitab retsensent

Loovtöö esitluse jagamine koordinaatorile ja haridustehnoloogile

T, 07.05.2024 e-kirjaga

maris@raama.ee ja mart@raama.ee  (mõlemale tuleb saata)

Loovtöö esitamine kaitsmiskomisjoni ees

14. mai 2024 kaitseb 8a

15. mai 2024 kaitseb 8b

16. mai 2024 kaitseb 8c

23. mai 2024 kaitseb 8d