Rääma põhikooli ajalugu1875.a valmis Rääma vallas koolimaja, mis koosnes ühest klassiruumist, koolmeistri toast ja köögist.

1875.a oktoobris algas õppetöö. Koolmeisteriks oli Hans Kudevita.

1876.a ostis Pärnu linn Rääma rüütlimõisa ja kool sai endale uued isandad.

1879.a seati järelaitamise eesmärkidel samades ruumides sisse suvekool.

1883.a kooliaasta lõppes veebruaris, ehitati juurde uut klassituba. Koolmeistriks oli Georg Tannbaum.

1892.a murranguline aeg Märt Torrimi juhtimisel.

1893/94.õ-a 73 õpilast.

1902/03.õ-a 75 õpilast. Õppeaineteks lugemine, õige- ja ilukiri, piiblilugu, katekismus, geograafia, rehkendamine, vene keel, laulmine, gümnastika, käsitöö tütarlastele.

1909.a kooli etteotsa asus Heinrich Holberg aastani 1916.

1914/15.õ-a 131 õpilast

1917.a kooli juhatajaks sai Gertha Volt, õpetajad:Madis Peterson, Sinaida Villemson. Koolist sai eesti õppekeelega neljajaoline kool.

1919/20.õ-a 142 õpilast, endiselt 4 klassi. Juhataja Märt Raadik, õpetajad: Aleksander Teearu, Akilina Raal, Sinaida Villemson.

1920/21.õ-a kooli nimi Pärnu linna VIII Algkool.

1922/23.õ-a koolis 165 õpilast, avati ka 5. klass.

1924/25.õ-a loodi karskusring "Lootus".

1929.a arhitekt Siinmaa (Siimann) projekti järgi valmis Rääma uus "koolipalee". Kolimine 5.okt 1929.a. Väline ehitus lõppes 1931.a. Kool 6-klassiline, kohti 232-le õpilasele.

1944/95.õ-a Pärnu V Mittetäielik Keskkool, koolis 228 õpilast.

1949/50.õ-a loodi vene õppekeelega klass, koolis 297 õpilast.

1950/51.õ-a direktoriks Aino Tammeorg, õpilaste arv 332.

1952/53.õ-a Pärnu I Seitsmeaastane Kool. Kool kahes vahetuses 10 klassi komplektiga. Koolis einelaud, kus õpilased saavad osta saiu ja sooja teed.

1953/54.õ-a õpetajaid koolis 19, õpilasi 353. Koolis on elavnurk.

1958/59.õ-a kooli nimeks sai V Seitsemeaastane Kool.

1960/61.õ-a kooli nimetus V 8-kl Kool, direktor Evald Traks. Näiteringis lavastati "Nukitsamees", käidi vabariiklikul ülevaatusel.

1962.a toimus üleoblastiline füüsikaõpetajate kokkutulek Räämal. 1953.a direktoriks Harald Plink.

1962/63.õ-a direktoriks Lembit Heinla, õpilasi 406, 12 klassikomplekti. Rakendati tööle koolikooperatiiv õpilaste paremaks varustamiseks õppetarvete ja vajalike tööstuskaupatega. Asutati lastevanemate koor.

1965.a tähistati kooli 90. aastapäeva, istutati tamm.

1967/68.õ-a koolis 436 õpilast, rakendati tööle kooliraadio.

1969.a 28.dets võeti vastu kooli juurdeehitus (uus maja).

1972/73.õ-a kool ühevahetuseliseks ja rakendus kabinetisüsteem.

1975/76.õ-a kooli 100. juubeliaasta. Loodi kooli hümn, muusika V.Ojakäär, sõnad R.Veidemann. Kool sai lipu, istutati tamm.

1985/86.õ-a kooli 110. tööaasta. Juubelipidustused toimusid rajooni kultuurimajas, istutati tamm. Õpetajate näitering etendas näidendi "Nagu kass ja koer".

1986/87.õ-a Tööd alustasid kuueaastaste laste klassid. Koolis 17 klassikomplekti 541 õpilasega. Käiku anti kooli uus võimlakompleks.

1988/89.õ-a kooli nimetus Pärnu 5. 9-klassiline Kool.

1990/91.õ-a kooli 115. juubeliaasta, esmakordselt kooli ajaloos 23 klassikomplekti 591 õpilasega. Taastati kooli nimi Rääma kool. Kooli ette paigutati nimetahvliga kivi.

1991/92.õ-a algas vana maja remont. Kool taas kahevahetuseline. 1992/93.õ-a

1994/95.õ-a algas uue maja remont. Tähistasime vana maja 65. ja uue 25. aastapäeva.

1998.a valmib kooli kaasaegne raamatukogu ja arvutiklass. Tegevust alustab õpilasomavalitsus. Valmib kooli kodulehekülg.

1999.a kooli võimla remont ja kaasaegsema tütarlaste käsitöö klassi valmimine. Alustab tööd ELO (Edukate Laste Organisatsioon) rühm.

2000.a kooli direktoriks saab Elmo Medar. Valmis uus kooli kodulehekülg. Kooli seinale asetatakse kooli nimesilt. Kodanikupäeval külastas kooli Riigikogu liige Trivimi Velliste.

2001.a sügisel alustab tööd kasvuraskustega e. Tootsi klass. 10 aastat on toimunud koolis algklassiõpilaste JÕULULA. 8-ndate klasside õpilased liitusid tugiliikumisega TORE ja saavad regulaarselt koolitusi. Suvel töötas Vana -Pärnus kooli malevarühm õpetaja Eve Vardja eestvedamisel.

2002.a Koolinoorte laulu- ja tantsupeost Tallinnas võtsid osa kooli mudilaskoor ja III kl rahvatantsurühm.

2003.a Avati uus arvutiklass.

2004.a Valmis ehitati uue maja ärklikorrus. Rääma koolijuhiks sai Elmo Joa. Koolis õppis 523 õpilast. Aprillis toimus kooli raamatukogus vanemate klasside väitlusnädal teemal "Millised muutused peaksid toimuma linna haridusmaastikul?"

2005.a Rääma kool tähistas 130.aastapäeva. Käsikellastuudiost Agapella sai Rääma kooli kollektiiv. Remonditi kooli saal, söökla, kantselei ja võimla.

2006.a Alustas tegevust Rääma õpilasmalev (komandörid E.Joa ja Risto Tamm). Malevlased koristasid ära Rääma oja. Puitmaterjali korjati kokku kuue jaanitule jagu ja koguti 5 tonni metalli. Koolis tehti algust klassidevahelise võistlusega. Rääma kool sai konkursside “Pärnumaa Playback” ja J.Liivi luulekonkurss peakorraldajaks. Koolis alustasid tegevust Rääma Looduse Kool ja Rääma Suusakool. 18.juunil avati Kooli Vilistlase Pink tänutäheks kooli poolt kõigile Rääma kooli vilistlastele. (skulptor Rait Pärg)

2007.a Suvel tegutses õpilasmaleva rühm Rääma-007. Komandörid E.Joa ja R.Tamm. Malevlased tegid korda kooli õunaaia ja staadioni.

2008.a Remonditi vana maja fassaad. Vilistlane Valter Ojakäär asutas Rääma Kooli Fondi. Suvel tegutses õpilasmaleva rühm Club-8. Komandörid E.Joa ja R.Tamm. Malevlasid töötasid Paikres, lammutasid maha kooli juures oleva tehnikamaja kuuri ja vana kardimaja.

2009.a Karaokeäss 2009. Käsikellastuudio Agapella võitis üle-eestilise õpilasorkestrite konkurss-festivali ning tunnistati Eesti parimaks kooliorkestriks. (dirigendid H.Treiblut ja E.Kesküla). Suvel tegutses õpilasmaleva rühm Last Summer. Komandörid E.Joa ja R.Tamm

2010.a Rääma kool korraldas esimese Eestis rahvusvahelise käsikellafestivali Bell Force, kus osales ligi 100 käsikellamängijat Eestist, Saksamaalt, USAst.
Rääma kooli projektikoor Viisi-Valter võitis JazzPopFestivali tulevikukooride kategoorias ning pälvis publiku lemmiku tiitli. Rääma kool tähistas kooli 135.aastapäeva kontsert-aktusega Pärnu Kontserdimajas ja vilistlaste peoga “Millal sa oma pinginaabrit viimati nägid?” Pärnu Kuursaalis

2011.a 2010/2011. õppeaasta esiletõstmist väärivad saavutused:

 • Kahekordne „Noor Teadur“ õpilane Marlen Hunt - 1. koht Pärnu linnas eesti keele olümpiaadil, 6. koht rahvaluuleolümpiaadil vabariigis, 1.-2. koht uurimustöö vabariigis jja Pärnu linna õpilaste teadustööde konkurss
 • Laulukooridele Väike Viisikoor  ning Poistekoor Valter 1. kategooria omistamine ning osavõtt laulupeost.
 • Rahvatantsurühmade kõrgema kategooria 3.-4.klassi rühmale ning 1.klassi ja 3.-4. klassi rühmade osavõtt tantsupeost.
 • Käsikellastuudio Agapella noorterühm - üleriigilisel õpilasorkestrite ja ansamblite festivalil 1. kategooria.
 • Eesti kooliliiga piirkondliku vooru võrkpalliturniiril 1. koht
 • Väga edukas esinemine koolinoorte VI suvemängudel “Meri ja Päike”
 • Kunstikonkurss Maa ja ilm - Ade Mitt (ainus tunnustatud töö Pärnu õpilaste hulgast)

2012.a Renoveeriti uue hoone välisfassaad ja ehitati trepikoda. Enne õppeaasta algust põles kooli võimla.Võtsime kasutusele kooli kodulehel Sündmuste Kalendri. Panus kohaliku kogukonna ellu:

 • Ülelinnaline J.Liivi luulekonkurss
 • Ülelinnaline hariduslike erivajadustega õpilaste õpioskuste päev
 • Geograafia olümpiaadi linnavoor
 • Ülelinnaline vene keele festival koostöös Pärnu Vene Kultuurikeskusega
 • Koostöö lasteaedadega (ühisprojektid)
 • Ville ja Julle jõuluprojekt (linna koolide algklassid ja lasteaiad)
 • Üleaedsete Ajuragin
 • Suurüritus Port Arturi juures Ettevõtlik viies kooliveerand koostöös Vanalinna põhikooli ja Linnavalitsusega
 • Vaiba ühiskudumine – 9m + 2,5m
 • Eesti riigi sünnipäevatort – 9,5m
 • Osalemine Eesti Lipu päeval 4.juunil (ca 25% õpilastest)
 • Tetra Pak mahlapakkide kogumisaktsioon õpilasesinduse poolt (348m, vabariigis 9.koht)
 • Ettevõtliku kooli projekti raames üritused.
 • Ühisprojekt Vanalinna põhikooliga jaanuari lõpus „Talveunest äratus“

2013.a Valmis sai kooli uus õppekava. Pärimuskultuuri suund. KiVa pilootprojektiga liitumine. Valmis 17 õpilaste uurimistööd Rääma koolist ja kooliga seotud inimestest.
Lastevanemate rahulolu kooliga on kasvanud, 84% vastanuist andsid hea või väga hea hinnangu (2009.a. 49% ja 2011.a. 59% küsitlutest). Rääma Kooli Fondi täitumine. Ülelinnalise mälumängu Meie Pärnu võitmine põhikoolide astmes IV. Läbiviidud suuremad projektid:

 • „The Baltic Sea Unites Us“ – ühisprojekt Leedu kooliga (Kazio Griniaus Pagrindine Mokykla). NordPlus Junior.
 • Teeme Ära talgud
 • Ettevõtlik III kooliveerand
 • Pärnumaa Playback
 • J.Liivi konkurss
 • Ülelinnalise geograafiaolümpiaadi ja viktoriini korraldamine
 • Vene keele maakondliku maastikumängu ja viktoriini korraldamine

2014.a Suvel alustas taas õpilasmaleva rühm. Komandör Madde Rebane. Malevlased tegid Pärnu linnas heakorratöid. Alustas tütarlastekoor Viise. Rääma Kooli Fondi esimene stipendium anti Rääma kooli tütarlastekoorile Viise. Dirigent Grete Tammalu. Läbiviidud suuremad projektid:

 • Pärnumaa Playback 2014
 • Ettevõtlikkuse- ja heateopäev
 • vendade Liivide luulekonkurss
 • kooli 1.klasside ja lasteaedade koolirühmade ühine spordipäev
 • KiVa pilootprojekt
 • Pärimuskultuurinädala korraldamine
 • Teeme Ära talgupäev
 • Erinevate ülelinnaliste olümpiaadide korraldamine (eesti keel ja geograafia)
 • Küünlaümbriste kogumise kampaanias osalemine.
 • Õpilasesinduse kampaania “Sära pimedas”

2015.a Koolis alustati digipöördega. Kool korraldas üheskoos Vanalinna kooliga ülelinnalise ürituse “Ettevõtlik nutiveerand”. Kooli Õpilasesindus sai “Noore maailmaparandaja” preemia. Suvel tegutses õpilasmaleva rühm. Komandör Madde Rebane. Malevlased tegid heakorratööd Alevi kalmistul.

1875.a valmis Rääma vallas koolimaja, mis koosnes ühest klassiruumist, koolmeistri toast ja köögist.

1875.a oktoobris algas õppetöö. Koolmeisteriks oli Hans Kudevita.

1876.a ostis Pärnu linn Rääma rüütlimõisa ja kool sai endale uued isandad.

1879.a seati järelaitamise eesmärkidel samades ruumides sisse suvekool.

1883.a kooliaasta lõppes veebruaris, ehitati juurde uut klassituba. Koolmeistriks oli Georg Tannbaum.

1892.a murranguline aeg Märt Torrimi juhtimisel.

1893/94.õ-a 73 õpilast.

1902/03.õ-a 75 õpilast. Õppeaineteks lugemine, õige- ja ilukiri, piiblilugu, katekismus, geograafia, rehkendamine, vene keel, laulmine, gümnastika, käsitöö tütarlastele.

1909.a kooli etteotsa asus Heinrich Holberg aastani 1916.

1914/15.õ-a 131 õpilast

1917.a kooli juhatajaks sai Gertha Volt, õpetajad:Madis Peterson, Sinaida Villemson. Koolist sai eesti õppekeelega neljajaoline kool.

1919/20.õ-a 142 õpilast, endiselt 4 klassi. Juhataja Märt Raadik, õpetajad: Aleksander Teearu, Akilina Raal, Sinaida Villemson.

1920/21.õ-a kooli nimi Pärnu linna VIII Algkool.

1922/23.õ-a koolis 165 õpilast, avati ka 5. klass.

1924/25.õ-a loodi karskusring "Lootus".

1929.a arhitekt Siinmaa (Siimann) projekti järgi valmis Rääma uus "koolipalee". Kolimine 5.okt 1929.a. Väline ehitus lõppes 1931.a. Kool 6-klassiline, kohti 232-le õpilasele.

1944/95.õ-a Pärnu V Mittetäielik Keskkool, koolis 228 õpilast.

1949/50.õ-a loodi vene õppekeelega klass, koolis 297 õpilast.

1950/51.õ-a direktoriks Aino Tammeorg, õpilaste arv 332.

1952/53.õ-a Pärnu I Seitsmeaastane Kool. Kool kahes vahetuses 10 klassi komplektiga. Koolis einelaud, kus õpilased saavad osta saiu ja sooja teed.

1953/54.õ-a õpetajaid koolis 19, õpilasi 353. Koolis on elavnurk.

1958/59.õ-a kooli nimeks sai V Seitsemeaastane Kool.

1960/61.õ-a kooli nimetus V 8-kl Kool, direktor Evald Traks. Näiteringis lavastati "Nukitsamees", käidi vabariiklikul ülevaatusel.

1962.a toimus üleoblastiline füüsikaõpetajate kokkutulek Räämal. 1953.a direktoriks Harald Plink.

1962/63.õ-a direktoriks Lembit Heinla, õpilasi 406, 12 klassikomplekti. Rakendati tööle koolikooperatiiv õpilaste paremaks varustamiseks õppetarvete ja vajalike tööstuskaupatega. Asutati lastevanemate koor.

1965.a tähistati kooli 90. aastapäeva, istutati tamm.

1967/68.õ-a koolis 436 õpilast, rakendati tööle kooliraadio.

1969.a 28.dets võeti vastu kooli juurdeehitus (uus maja).

1972/73.õ-a kool ühevahetuseliseks ja rakendus kabinetisüsteem.

1975/76.õ-a kooli 100. juubeliaasta. Loodi kooli hümn, muusika V.Ojakäär, sõnad R.Veidemann. Kool sai lipu, istutati tamm.

1985/86.õ-a kooli 110. tööaasta. Juubelipidustused toimusid rajooni kultuurimajas, istutati tamm. Õpetajate näitering etendas näidendi "Nagu kass ja koer".

1986/87.õ-a Tööd alustasid kuueaastaste laste klassid. Koolis 17 klassikomplekti 541 õpilasega. Käiku anti kooli uus võimlakompleks.

1988/89.õ-a kooli nimetus Pärnu 5. 9-klassiline Kool.

1990/91.õ-a kooli 115. juubeliaasta, esmakordselt kooli ajaloos 23 klassikomplekti 591 õpilasega. Taastati kooli nimi Rääma kool. Kooli ette paigutati nimetahvliga kivi.

1991/92.õ-a algas vana maja remont. Kool taas kahevahetuseline. 1992/93.õ-a

1994/95.õ-a algas uue maja remont. Tähistasime vana maja 65. ja uue 25. aastapäeva.

1998.a valmib kooli kaasaegne raamatukogu ja arvutiklass. Tegevust alustab õpilasomavalitsus. Valmib kooli kodulehekülg.

1999.a kooli võimla remont ja kaasaegsema tütarlaste käsitöö klassi valmimine. Alustab tööd ELO (Edukate Laste Organisatsioon) rühm.

2000.a kooli direktoriks saab Elmo Medar. Valmis uus kooli kodulehekülg. Kooli seinale asetatakse kooli nimesilt. Kodanikupäeval külastas kooli Riigikogu liige Trivimi Velliste.

2001.a sügisel alustab tööd kasvuraskustega e. Tootsi klass. 10 aastat on toimunud koolis algklassiõpilaste JÕULULA. 8-ndate klasside õpilased liitusid tugiliikumisega TORE ja saavad regulaarselt koolitusi. Suvel töötas Vana -Pärnus kooli malevarühm õpetaja Eve Vardja eestvedamisel.

2002.a Koolinoorte laulu- ja tantsupeost Tallinnas võtsid osa kooli mudilaskoor ja III kl rahvatantsurühm.

2003.a Avati uus arvutiklass.

2004.a Valmis ehitati uue maja ärklikorrus. Rääma koolijuhiks sai Elmo Joa. Koolis õppis 523 õpilast. Aprillis toimus kooli raamatukogus vanemate klasside väitlusnädal teemal "Millised muutused peaksid toimuma linna haridusmaastikul?"

2005.a Rääma kool tähistas 130.aastapäeva. Käsikellastuudiost Agapella sai Rääma kooli kollektiiv. Remonditi kooli saal, söökla, kantselei ja võimla.

2006.a Alustas tegevust Rääma õpilasmalev (komandörid E.Joa ja Risto Tamm). Malevlased koristasid ära Rääma oja. Puitmaterjali korjati kokku kuue jaanitule jagu ja koguti 5 tonni metalli. Koolis tehti algust klassidevahelise võistlusega. Rääma kool sai konkursside “Pärnumaa Playback” ja J.Liivi luulekonkurss peakorraldajaks. Koolis alustasid tegevust Rääma Looduse Kool ja Rääma Suusakool. 18.juunil avati Kooli Vilistlase Pink tänutäheks kooli poolt kõigile Rääma kooli vilistlastele. (skulptor Rait Pärg)

2007.a Suvel tegutses õpilasmaleva rühm Rääma-007. Komandörid E.Joa ja R.Tamm. Malevlased tegid korda kooli õunaaia ja staadioni.

2008.a Remonditi vana maja fassaad. Vilistlane Valter Ojakäär asutas Rääma Kooli Fondi. Suvel tegutses õpilasmaleva rühm Club-8. Komandörid E.Joa ja R.Tamm. Malevlasid töötasid Paikres, lammutasid maha kooli juures oleva tehnikamaja kuuri ja vana kardimaja.

2009.a Karaokeäss 2009. Käsikellastuudio Agapella võitis üle-eestilise õpilasorkestrite konkurss-festivali ning tunnistati Eesti parimaks kooliorkestriks. (dirigendid H.Treiblut ja E.Kesküla). Suvel tegutses õpilasmaleva rühm Last Summer. Komandörid E.Joa ja R.Tamm

2010.a Rääma kool korraldas esimese Eestis rahvusvahelise käsikellafestivali Bell Force, kus osales ligi 100 käsikellamängijat Eestist, Saksamaalt, USAst.
Rääma kooli projektikoor Viisi-Valter võitis JazzPopFestivali tulevikukooride kategoorias ning pälvis publiku lemmiku tiitli. Rääma kool tähistas kooli 135.aastapäeva kontsert-aktusega Pärnu Kontserdimajas ja vilistlaste peoga “Millal sa oma pinginaabrit viimati nägid?” Pärnu Kuursaalis

2011.a 2010/2011. õppeaasta esiletõstmist väärivad saavutused:

 • Kahekordne „Noor Teadur“ õpilane Marlen Hunt - 1. koht Pärnu linnas eesti keele olümpiaadil, 6. koht rahvaluuleolümpiaadil vabariigis, 1.-2. koht uurimustöö vabariigis jja Pärnu linna õpilaste teadustööde konkurss
 • Laulukooridele Väike Viisikoor  ning Poistekoor Valter 1. kategooria omistamine ning osavõtt laulupeost.
 • Rahvatantsurühmade kõrgema kategooria 3.-4.klassi rühmale ning 1.klassi ja 3.-4. klassi rühmade osavõtt tantsupeost.
 • Käsikellastuudio Agapella noorterühm - üleriigilisel õpilasorkestrite ja ansamblite festivalil 1. kategooria.
 • Eesti kooliliiga piirkondliku vooru võrkpalliturniiril 1. koht
 • Väga edukas esinemine koolinoorte VI suvemängudel “Meri ja Päike”
 • Kunstikonkurss Maa ja ilm - Ade Mitt (ainus tunnustatud töö Pärnu õpilaste hulgast)

2012.a Renoveeriti uue hoone välisfassaad ja ehitati trepikoda. Enne õppeaasta algust põles kooli võimla.Võtsime kasutusele kooli kodulehel Sündmuste Kalendri. Panus kohaliku kogukonna ellu:

 • Ülelinnaline J.Liivi luulekonkurss
 • Ülelinnaline hariduslike erivajadustega õpilaste õpioskuste päev
 • Geograafia olümpiaadi linnavoor
 • Ülelinnaline vene keele festival koostöös Pärnu Vene Kultuurikeskusega
 • Koostöö lasteaedadega (ühisprojektid)
 • Ville ja Julle jõuluprojekt (linna koolide algklassid ja lasteaiad)
 • Üleaedsete Ajuragin
 • Suurüritus Port Arturi juures Ettevõtlik viies kooliveerand koostöös Vanalinna põhikooli ja Linnavalitsusega
 • Vaiba ühiskudumine – 9m + 2,5m
 • Eesti riigi sünnipäevatort – 9,5m
 • Osalemine Eesti Lipu päeval 4.juunil (ca 25% õpilastest)
 • Tetra Pak mahlapakkide kogumisaktsioon õpilasesinduse poolt (348m, vabariigis 9.koht)
 • Ettevõtliku kooli projekti raames üritused.
 • Ühisprojekt Vanalinna põhikooliga jaanuari lõpus „Talveunest äratus“

2013.a Valmis sai kooli uus õppekava. Pärimuskultuuri suund. KiVa pilootprojektiga liitumine. Valmis 17 õpilaste uurimistööd Rääma koolist ja kooliga seotud inimestest.
Lastevanemate rahulolu kooliga on kasvanud, 84% vastanuist andsid hea või väga hea hinnangu (2009.a. 49% ja 2011.a. 59% küsitlutest). Rääma Kooli Fondi täitumine. Ülelinnalise mälumängu Meie Pärnu võitmine põhikoolide astmes IV. Läbiviidud suuremad projektid:

 • „The Baltic Sea Unites Us“ – ühisprojekt Leedu kooliga (Kazio Griniaus Pagrindine Mokykla). NordPlus Junior.
 • Teeme Ära talgud
 • Ettevõtlik III kooliveerand
 • Pärnumaa Playback
 • J.Liivi konkurss
 • Ülelinnalise geograafiaolümpiaadi ja viktoriini korraldamine
 • Vene keele maakondliku maastikumängu ja viktoriini korraldamine

2014.a Suvel alustas taas õpilasmaleva rühm. Komandör Madde Rebane. Malevlased tegid Pärnu linnas heakorratöid. Alustas tütarlastekoor Viise. Rääma Kooli Fondi esimene stipendium anti Rääma kooli tütarlastekoorile Viise. Dirigent Grete Tammalu. Läbiviidud suuremad projektid:

 • Pärnumaa Playback 2014
 • Ettevõtlikkuse- ja heateopäev
 • vendade Liivide luulekonkurss
 • kooli 1.klasside ja lasteaedade koolirühmade ühine spordipäev
 • KiVa pilootprojekt
 • Pärimuskultuurinädala korraldamine
 • Teeme Ära talgupäev
 • Erinevate ülelinnaliste olümpiaadide korraldamine (eesti keel ja geograafia)
 • Küünlaümbriste kogumise kampaanias osalemine.
 • Õpilasesinduse kampaania “Sära pimedas”

2015.a Koolis alustati digipöördega. Kool korraldas üheskoos Vanalinna kooliga ülelinnalise ürituse “Ettevõtlik nutiveerand”. Kooli Õpilasesindus sai “Noore maailmaparandaja” preemia. Suvel tegutses õpilasmaleva rühm. Komandör Madde Rebane. Malevlased tegid heakorratööd Alevi kalmistul.