Koolielu

COVID-19Pärnu Rääma Põhikooli direktori käskkiri 09.03.2021 nr 1-1/3 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruseleviku tõkestamise meetmed"

Tunnid toimuvad tunniplaani alusel.

Konsultatsioonid ja järeleaitamise tunnid.

Lisaks võivad toimuda õpilasel õpetajaga kokkulepitud lisatunnid konsultatsiooniks.

Pärnu Rääma Põhikooli direktori käskkiri 09.03.2021 nr 1-1/3 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruseleviku tõkestamise meetmed"

Tunnid toimuvad tunniplaani alusel.

Konsultatsioonid ja järeleaitamise tunnid.

Lisaks võivad toimuda õpilasel õpetajaga kokkulepitud lisatunnid konsultatsiooniks.