Uudised

Hoiame end - põhimõtted! 31. august mart.kimmel


Pärnu Rääma Põhikoolis algab 145. koolisügis.
Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega. COVID-19 levik on toonud muutused koolikorraldusse. Kooliaasta algab kontaktõppega ja tunniplaani järgi, kuid oleme vajadusel valmis minema kas osalisele või täielikule distantsõppele.

Ootame kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja lähtumist järgnevatest põhimõtetest:
- Kõigil lastevanematel ja õpilastel on Stuudiumis õiged ja toimivad kontaktandmed (telefon, kodune aadress, e-post).
- Kooli tulevad ainult terved lapsed, haigustunnustega lapsed jäävad koju ning vanemad teatavad sellest klassijuhatajale.
- Haigestunud lapsed saadetakse koolist koju, millest teavitame koheselt vanemaid.
- Reisilt naastes pea kinni Välisministeeriumi kodulehel olevatest nõuetest SIIN.)
- Jälgi enda tervislikku seisundit tähelepanelikult.
- Lapsevanemad ei viibi ilma loata koolihoonetes (vt. kodukorra punktid 50. ja 51.)
- Lapsevanemad õpetavad ja juhivad oma lapse tähelepanu ning tuletavad regulaarselt meelde käte pesemise ja/või desotamise vajadust.
- Kui teie pere lähikondsete seas tuvastatakse nakatumine, siis püsite kodus. Kodusele õppele jäämisest teavitab lapsevanem koheselt klassijuhatajat või kooli juhtkonda.
- Vahetundides viibivad õpilased maksimaalselt õues, palume riietumisel seda arvestada.
- Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peamiselt õues.
- Me täiendame ja täpsustame reegleid vastavalt vajadusele ning anname kõigile koheselt teada.
- Kui sul on mure, siis tule ja räägi sellest meile – klassijuhatajale, sotsiaalnõunikule, koolipsühholoogile, õppejuhile, HEV-koordinaatorile või koolijuhile.

Meist kõigist sõltub, kuidas me harjumatute oludega kooliaasta kestel toime tuleme.
Iga laps, õpetaja, lapsevanem ja lähikondne – oleme ettevaatlikud ja hoiame üksteist!

Vahvat, ettevõtlikku ning toimekat kooliaastat soovides,

Elmo Joa
koolijuht

Pärnu Rääma Põhikoolis algab 145. koolisügis.
Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega. COVID-19 levik on toonud muutused koolikorraldusse. Kooliaasta algab kontaktõppega ja tunniplaani järgi, kuid oleme vajadusel valmis minema kas osalisele või täielikule distantsõppele.

Ootame kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja lähtumist järgnevatest põhimõtetest:
- Kõigil lastevanematel ja õpilastel on Stuudiumis õiged ja toimivad kontaktandmed (telefon, kodune aadress, e-post).
- Kooli tulevad ainult terved lapsed, haigustunnustega lapsed jäävad koju ning vanemad teatavad sellest klassijuhatajale.
- Haigestunud lapsed saadetakse koolist koju, millest teavitame koheselt vanemaid.
- Reisilt naastes pea kinni Välisministeeriumi kodulehel olevatest nõuetest SIIN.)


- Jälgi enda tervislikku seisundit tähelepanelikult.
- Lapsevanemad ei viibi ilma loata koolihoonetes (vt. kodukorra punktid 50. ja 51.)
- Lapsevanemad õpetavad ja juhivad oma lapse tähelepanu ning tuletavad regulaarselt meelde käte pesemise ja/või desotamise vajadust.
- Kui teie pere lähikondsete seas tuvastatakse nakatumine, siis püsite kodus. Kodusele õppele jäämisest teavitab lapsevanem koheselt klassijuhatajat või kooli juhtkonda.
- Vahetundides viibivad õpilased maksimaalselt õues, palume riietumisel seda arvestada.
- Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peamiselt õues.
- Me täiendame ja täpsustame reegleid vastavalt vajadusele ning anname kõigile koheselt teada.
- Kui sul on mure, siis tule ja räägi sellest meile – klassijuhatajale, sotsiaalnõunikule, koolipsühholoogile, õppejuhile, HEV-koordinaatorile või koolijuhile.

Meist kõigist sõltub, kuidas me harjumatute oludega kooliaasta kestel toime tuleme.
Iga laps, õpetaja, lapsevanem ja lähikondne – oleme ettevaatlikud ja hoiame üksteist!

Vahvat, ettevõtlikku ning toimekat kooliaastat soovides,

Elmo Joa
koolijuht