Uudised

Hoidume viirusest! 16. november elmo.joa

Käitumisjuhised ja soovitused alates 16.11.2020  seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikuga ning võttes aluseks EV Peaministri soovitused ja Pärnu Linnapea käskkirjas nr 59 10.11.2020 toodud meetmed.


Austatud Rääma kooli pere – õpilased, vanemad, kolleegid!

Meile meeldib, kui saame igapäevaselt koolis käia, teineteisega suhelda ja üheskoos õpetajaga klassitunnis õppida.

Eesti riigijuhtide pöördumist olete kindlasti kõik näinud ja kuulnud - Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühispöördumine

Selleks, et meil poleks vaja istuda kodus arvuti taga klassitunnis, tuleb meil kõigil ühiselt pingutada ning püüda hoida ennast ja teisi tervetena.

Avastades endal haigestumise tunnuseid (palavik, köha, nohu jms), siis ole hea ja jää koju ning anna sellest kooli teada!

Õpilaste koolist puudumisest annab klassijuhatajale koolis teada lapsevanem. Kindlasti on vaja võtta  ühendust oma perearstiga ja oodata ära testi tulemused.

Jää koju ka siis, kui Sinu pereliikmetel ilmnevad haigestumise tunnused.

Ootame sind tagasi kooli, kui on kindel, et pereliikmetel ja sinul ei ole tuvastatud COVID-19 viirust ja su tervis võimaldab koolis edasi käia.

Pane tähele, et tervislikel põhjustel koolist puudumine ei tähenda seda, et oled nakatunud  koroonaviirusesse. On ka teisi haigusi, mille tunnused on COVID-iga üsna sarnased, näiteks inimene võib ka lihtsalt külmetunud olla.

Samuti võib koroonaviirusesse jääda ka siis, kui teed omalt poolt kõik õigesti. Seepärast on hädavajalik, et jääksime üksteise suhtes lugupidavaks ja hoolivaks ning hoiduksime üksteise sildistamisest, süüdistamisest või halvustamisest.

Oleme kiusamisest vaba kool ning peame lugu üksteisest!

Kui sa oled koduses karantiinis ja oled terve, siis toimub sinuga õppetöö distantsõppel.

Alates 16.11.2020  seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikuga on käitumisjuhised ja soovitused ning võttes aluseks EV Peaministri soovitused ja Pärnu Linnapea käskkirjas nr 59 10.11.2020 toodud meetmed -

Koolimajas viibides oleme üksteise suhtes viisakad ja hoiame võimalusel distantsi. Lapsevanemad on kooli kohapeale oodatud juhul, kui probleeme ei ole võimalik lahendada sidevahendite teel. Koolimajja võivad siseneda vaid Rääma kooli õpilased ning koolitöötajad. Teistel palun kohtumine telefonitsi kokku leppida.

Kõigile koolis viibijatele on kättesaadavad desoained klassiruumides ning koridoris, kooli töötajatele on tagatud kaitsemaskide ja visiiride kättesaadavus kooli kantseleis.

Elmo Joa

koolijuht

Austatud Rääma kooli pere – õpilased, vanemad, kolleegid!

Meile meeldib, kui saame igapäevaselt koolis käia, teineteisega suhelda ja üheskoos õpetajaga klassitunnis õppida.

Eesti riigijuhtide pöördumist olete kindlasti kõik näinud ja kuulnud - Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühispöördumine

Selleks, et meil poleks vaja istuda kodus arvuti taga klassitunnis, tuleb meil kõigil ühiselt pingutada ning püüda hoida ennast ja teisi tervetena.

Avastades endal haigestumise tunnuseid (palavik, köha, nohu jms), siis ole hea ja jää koju ning anna sellest kooli teada!

Õpilaste koolist puudumisest annab klassijuhatajale koolis teada lapsevanem. Kindlasti on vaja võtta  ühendust oma perearstiga ja oodata ära testi tulemused.

Jää koju ka siis, kui Sinu pereliikmetel ilmnevad haigestumise tunnused.


Ootame sind tagasi kooli, kui on kindel, et pereliikmetel ja sinul ei ole tuvastatud COVID-19 viirust ja su tervis võimaldab koolis edasi käia.

Pane tähele, et tervislikel põhjustel koolist puudumine ei tähenda seda, et oled nakatunud  koroonaviirusesse. On ka teisi haigusi, mille tunnused on COVID-iga üsna sarnased, näiteks inimene võib ka lihtsalt külmetunud olla.

Samuti võib koroonaviirusesse jääda ka siis, kui teed omalt poolt kõik õigesti. Seepärast on hädavajalik, et jääksime üksteise suhtes lugupidavaks ja hoolivaks ning hoiduksime üksteise sildistamisest, süüdistamisest või halvustamisest.

Oleme kiusamisest vaba kool ning peame lugu üksteisest!

Kui sa oled koduses karantiinis ja oled terve, siis toimub sinuga õppetöö distantsõppel.

Alates 16.11.2020  seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikuga on käitumisjuhised ja soovitused ning võttes aluseks EV Peaministri soovitused ja Pärnu Linnapea käskkirjas nr 59 10.11.2020 toodud meetmed -

Koolimajas viibides oleme üksteise suhtes viisakad ja hoiame võimalusel distantsi. Lapsevanemad on kooli kohapeale oodatud juhul, kui probleeme ei ole võimalik lahendada sidevahendite teel. Koolimajja võivad siseneda vaid Rääma kooli õpilased ning koolitöötajad. Teistel palun kohtumine telefonitsi kokku leppida.

Kõigile koolis viibijatele on kättesaadavad desoained klassiruumides ning koridoris, kooli töötajatele on tagatud kaitsemaskide ja visiiride kättesaadavus kooli kantseleis.

Elmo Joa

koolijuht