Uudised

Projekt "Valgustatud noored" Kadrinas 01. november mart.kimmel

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur rahastab projekti “Valgustatud noored”, kus koostöökohtumisel Kadrinas osalesid 21.10.2023-24.10.2023 Pärnu Rääma Põhikooli ja Kadrina Keskkooli noored.


Igaüks meist loeb - anna noortele võimalus ja nad loovad osaluspõhise maailma

Projekti nimel tegutsema ajendas Pärnu Rääma Põhikooli noori olukord, kus III kooliastmes (see ka meie projekti peamine sihtrühm) on märkimisväärselt hulgal noori, kes ei ole kaasatud erinevate otsuste tegemisse kooli tasandil. 

Kadrinas toimunud koostöökohtumisel panid noored end esmalt analüüsima elu ja olu meie kogukondades; teisel päeval mindi süvitsi tulevikku planeerima; kolmandal päeval tehti midagi täiesti uudset ning neljandal päeval kaardistati läbi meediumite erinevad olukorrad.

Suur aitäh koostookohtumisel osalenud ägedatele noortele Kadrinast ja Pärnust, kohalike otsustajatele (nimetame neid meie ekspertideks) Kadrinast ning aktiivsetele noortejuhtidele Kristi, Evelin, Jana, Jane ja Mart. Aprillis 2024 kohtuvad need koolid selle projekti raames juba Pärnus - tegudeni kohalikul tasandil!

 

erasmus+

euroopasolidaarsuskorpuseagentuur

 

Igaüks meist loeb - anna noortele võimalus ja nad loovad osaluspõhise maailma

Projekti nimel tegutsema ajendas Pärnu Rääma Põhikooli noori olukord, kus III kooliastmes (see ka meie projekti peamine sihtrühm) on märkimisväärselt hulgal noori, kes ei ole kaasatud erinevate otsuste tegemisse kooli tasandil. 

Kadrinas toimunud koostöökohtumisel panid noored end esmalt analüüsima elu ja olu meie kogukondades; teisel päeval mindi süvitsi tulevikku planeerima; kolmandal päeval tehti midagi täiesti uudset ning neljandal päeval kaardistati läbi meediumite erinevad olukorrad.

Suur aitäh koostookohtumisel osalenud ägedatele noortele Kadrinast ja Pärnust, kohalike otsustajatele (nimetame neid meie ekspertideks) Kadrinast ning aktiivsetele noortejuhtidele Kristi, Evelin, Jana, Jane ja Mart. Aprillis 2024 kohtuvad need koolid selle projekti raames juba Pärnus - tegudeni kohalikul tasandil!

 


erasmus+

euroopasolidaarsuskorpuseagentuur