Uudised

Rääma kool võttis kasutusele erimeetmed distantsõppe kiiremaks lõpetamiseks 01. aprill elmo.joa

Rääma kooli juhtkond avaldab siirast ja südamlikku tänu kõigile lastevanematele, õpilastele ja õpetajatele, kes järgisid üleskutset ning keerasid kodused kellad 1.aprillil veel ühe tunni võrra edasi.


Viimasel nädalavahetusel mindi Eestis üle suveajale ja keerati kellad tunni võrra edasi.
Kodusõppe perioodi kiiremaks lõpetamiseks otsustas Rääma kooli juhtkond aprillikuu esimesest päevast alates keerata kõik kellad nii koolis kui ka õpilaste kodudes veel ühe tunni võrra edasi. 

Lapsevanemate, õpetajate ning eelkõige õpilastega peetud veebiarutelude tulemusena leiti, et koolitundidega on kasulikum alustada tund aega varem.
Hommikul varakult ärgates ja aktiivselt õppetundidega alustades on nii mälu kui ajutegevus tõhusam ja efektiivsem, mis omakorda parandab ka füüsilist vormi - teadaolevalt käib vaimne ja füüsiline vorm ikka käsikäes. 


Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Rõõmsalt habemesse muheledes märkis kehalise kasvatuse õpetaja Indrek Kraavi, et distantsõppe ajal pidevalt arvutiekraani taga viibivate ja liikumisvaeguse all kannatavate õpilaste sportlikud tulemused paranesid juba keskpäevaks. Näiteks kodus tubastes tingimustes 100-meetri sprindi harjutamisel paranesid tulemused 3600 sekundi võrra, sest õpilased jõudsid õpetajale saadetud info järgi finišisse tund aega varem. 


Õpitulemused paranesid ka ülejäänud ainetes. Kunstiõpetaja Eve Popp oli vaimustuses õpilaste Brexiti-teemaliste maalide imetlemisel – Big Beni kellatorni kujutavatel teostel on kellaaeg tund aega erinev Londoni ametlikust ajast. 
Inglise keele õpetajad Joanna ja Kersti ei suutnud ära imestada õpilaste võõrkeeleoskuse kiiret arengut – kõik kodus õppida antud tekstid olid lastel läbi loetud juba tund aega enne nende ülesannete Stuudiumi päevikusse panemist. 
Õpilaste eduelamusi märkas ka abiõpetaja Laura-Liis Koikson, kelle sõnutsi jõudsid niimoodi ka õpiabi tulemused tund aega varem kohale. 


Rääma kooli lõpuklassi oivikuid rõõmustab eriti see, et koolipäev ja koduste ülesannete täitmine lõpeb plaanitust tunnike varem ning õpetajate poolt kirjutatud märkuste ja tähelepanekute kogus on vastuvõetud otsuse tagajärjel muutunud olematuks.


Rääma kooli pressiteenistus
 

Viimasel nädalavahetusel mindi Eestis üle suveajale ja keerati kellad tunni võrra edasi.
Kodusõppe perioodi kiiremaks lõpetamiseks otsustas Rääma kooli juhtkond aprillikuu esimesest päevast alates keerata kõik kellad nii koolis kui ka õpilaste kodudes veel ühe tunni võrra edasi. 

Lapsevanemate, õpetajate ning eelkõige õpilastega peetud veebiarutelude tulemusena leiti, et koolitundidega on kasulikum alustada tund aega varem.
Hommikul varakult ärgates ja aktiivselt õppetundidega alustades on nii mälu kui ajutegevus tõhusam ja efektiivsem, mis omakorda parandab ka füüsilist vormi - teadaolevalt käib vaimne ja füüsiline vorm ikka käsikäes. Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Rõõmsalt habemesse muheledes märkis kehalise kasvatuse õpetaja Indrek Kraavi, et distantsõppe ajal pidevalt arvutiekraani taga viibivate ja liikumisvaeguse all kannatavate õpilaste sportlikud tulemused paranesid juba keskpäevaks. Näiteks kodus tubastes tingimustes 100-meetri sprindi harjutamisel paranesid tulemused 3600 sekundi võrra, sest õpilased jõudsid õpetajale saadetud info järgi finišisse tund aega varem. 


Õpitulemused paranesid ka ülejäänud ainetes. Kunstiõpetaja Eve Popp oli vaimustuses õpilaste Brexiti-teemaliste maalide imetlemisel – Big Beni kellatorni kujutavatel teostel on kellaaeg tund aega erinev Londoni ametlikust ajast. 
Inglise keele õpetajad Joanna ja Kersti ei suutnud ära imestada õpilaste võõrkeeleoskuse kiiret arengut – kõik kodus õppida antud tekstid olid lastel läbi loetud juba tund aega enne nende ülesannete Stuudiumi päevikusse panemist. 
Õpilaste eduelamusi märkas ka abiõpetaja Laura-Liis Koikson, kelle sõnutsi jõudsid niimoodi ka õpiabi tulemused tund aega varem kohale. 


Rääma kooli lõpuklassi oivikuid rõõmustab eriti see, et koolipäev ja koduste ülesannete täitmine lõpeb plaanitust tunnike varem ning õpetajate poolt kirjutatud märkuste ja tähelepanekute kogus on vastuvõetud otsuse tagajärjel muutunud olematuks.


Rääma kooli pressiteenistus